Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt
deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze
gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving.
Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Anouschka Kriek Graphic Design, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Anouschka Kriek Graphic Design, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@anouschkakriek.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle
gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou
te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam,
je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals
etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere
persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik
heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16
jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van
mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd
bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb
verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact
opnemen via info@anouschkakriek.nl en dan verwijder ik deze informatie.
Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden
verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of
voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik
help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij
hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of een formulier invullen op de
website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via een derden in
verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik
een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan
ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over
hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam

– E-mailadres

– Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als
je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden
en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor
het uitvoeren van een overeenkomst:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De
door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als
je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met
facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Bedrijfsnaam (optioneel)

– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer
ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden,
privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan
graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de
volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:

– Naam

– Emailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

6. Om je mijn nieuwsbrieven en de gratis download waar je je voor hebt aangemeld toe te sturen.

Als
je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief en/of de gratis
download wilt ontvangen sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam

– E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Mijn nieuwsbrieven versturen

– Mijn post versturen

– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen

– Mijn webhosting verzorgen

– Mijn boekhouding doet

Met
subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of
geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens
te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan
de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten
de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie,
Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden
verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun
cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners
heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een
verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en
van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd
zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al
ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw gegevens
goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe
deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten
Anouschka Kriek Graphic Design, behalve met partners zoals hierboven
beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door
te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Anouschka
Kriek Graphic Design heeft passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen
tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle
partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in
kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een
verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor
verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen.
Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te
verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 2 jaar na
ons laatste contact. E-mail: E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd
tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst
of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes: Facturen en
offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je
gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mij facturatiesysteem.

Nieuwsbrief: Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Foto’s: Na het leveren van een digitaal portret worden de persoonlijke foto’s verwijderd.

Jouw
rechten Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anouschka Kriek
Graphic Design. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens
sturen naar info@anouschkakriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit
ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op
een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Anouschka
Kriek Graphic Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer
er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan
houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit
nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je
vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat
je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te
sturen naar info@anouschkakriek.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen
betrekking op de persoonsgegevens die Anouschka Kriek Graphic Design
verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten.
Anouschka Kriek Graphic Design accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud
van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De
inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast
door Anouschka Kriek Graphic Design om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen
mij bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de
hoogte houd van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raad ik je
aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te
blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven
maken van de diensten van Anouschka Kriek Graphic Design ga je akkoord
met deze wijzigingen.

Contact Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@anouschkakriek.nl of per post:

Anouschka Kriek Graphic Design T.a.v.: Anouschka Kriek Twijnderslaan 2012 BH Haarlem Anouschka Kriek Graphic Design is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69812136.

Versie: februari 2020