De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de
teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het
eigendom van Anouschka Kriek Graphic Design en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die
onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website
of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te
stellen zonder mijn toestemming.

De door Anouschka Kriek
Graphic Design verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de
juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Anouschka Kriek
Graphic Design streeft ernaar om de website constant te onderhouden en
te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze
website na verloop van tijd of op het moment dat deze website
geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie
op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De
bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze
website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn
niet door Anouschka Kriek Graphic Design ingericht en worden niet door
Anouschka Kriek Graphic Design gemaakt.

Anouschka Kriek
Graphic Design aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in
verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de
onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt
door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie,
informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt,
of informatie van of via een website die naar een website verwijst en
informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt
geplaatst.